Превзойти ожидания других (in Ukrainian) // Mіzhnarodnik, №36, 2012

mezhdunarodnyk

«Перевершити очікування інших» - такою формулою досягнення успіху поділився Ігор Дармограй, партнер МЮФ «Вернер і партнери», з читачами журналу «Міжнародник», що видається Інститутом міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка. Сьогодні ім’я Ігоря Дармограя добре відоме в юридичних колах. Його професіоналізм визнаний не тільки «зубрами» української юриспруденції, але й фахівцями на міжнародному рівні. А в рубриці «Знайомство зблизька» Ольга Ошитко розказала про основні моменти професійного сходження колишнього випускника ІМВ Ігоря Дармограя.

Нині керуючий партнер МЮФ «Вернер і партнери» Ігор Дармограй здобув освіту в ІМВ, і ще за студентських років активно займався громадською та науковою роботою. За підтримки адміністрації Інституту він разом з друзями проводив науково-практичні конференції за участі студентів, науковців і політиків з Великої Британії, США, Росії, Польщі, країн Балтії, Угорщини, Білорусі тощо. У внутрішньому конкурсі ІМВ він здобув рекомендацію до вступу до магістратури Університету штату Юта (США) у місті Прово. А після закінчення магістратури повернувся на п’ятий курс в рідний Інститут. Для читачів-студентів приклад колишнього випускника ІМВ Ігоря Дармограя ще раз підтверджує істину, що успіху має шанс досягти той, хто займає активну життєву позицію, хто націлений «забивати голи, а не захищати свої ворота або бути в запасних».

Сьогодні Ігор очолює московський офіс МЮФ «Вернер і партнери», а також працює заступником керівника з міжнародно-правових питань російської мостобудівної компанії ВАТ «Сібмост». Він забезпечує юридичний та організаційно-координаційний супровід підготовки компанії до виходу на зовнішні ринки капіталів шляхом первинного публічного розміщення акцій. Ігор Дармограй спеціалізується в області права інтелектуальної власності, судового представництва і міжнародного комерційного арбітражу, податкового права, міжнародного публічного права.

Щодо політичних міркувань Ігор сповідує підхід, який має вигляд тріади: спочатку наука, потім бізнес, і лише після цього – політика. «Вважаю, що в політику мають іти люди, які досягли значних успіхів на двох попередніх стадіях: мають відповідний кругозір, інтелектуально- культурний рівень, матеріальний достаток, що гарантує незалежність у відстоюванні власних поглядів і переконань», - зазначає партнер Ігор Дармограй.

Теперішнім студентам ІМО – майбутнім дипломатам – Ігор побажав цінувати і з користю проживати цей період життя: «Студентські роки дуже швидко минають, тому потрібно їх провести не лише в аудиторіях чи бібліотеці за книгами. Побільше подорожуйте, спілкуйтеся з цікавими і неординарними особистостями. Насичуйте свої студентські роки подіями, про які зберігатимете лише приємні спогади і які допоможуть у подальшому професійному становленні».

По матеріалам статті Ольги Ошитко
Журнал «Міжнародник» №36, 2012

Адвокатов возьмут на прицел (auf Russisch) // Comments, №19, 11-17 Mai 2012

advocatesНовый профильный закон позволит государству вмешиваться во все сферы деятельности правозащитников, оставив в прошлом профессиональные тайны

После проведения судебной реформы, окончательно превратившей служителей Фемиды в послушных исполнителей текущих задач Банковой, единственным "неохваченным" звеном отечественной правовой системы оставались адвокаты. Администрация Президента решила ликвидировать и этот пробел, тем более что сейчас украинские правозащитники живут по правилам явно устаревшего закона образца 1992 года. В конце мая в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", подготовку которого курировал руководитель Главного управления по вопросам судоустройства АП Андрей Портнов. В отличие от предыдущих провальных попыток реформировать отечественную адвокатуру нынешнему документу уготовано быстрое прохождение через парламент, поскольку главные его положения уже согласованы на самом высоком уровне. А мотивация его принятия не вызывает сомнений в пользе нового закона: как сказано в пояснительной записке к проекту, его положения усилят защиту прав и свобод граждан и повысят качество предоставляемой им правовой помощи.

Поголовная перерегистрация

Новый законопроект действительно содержит ряд весьма прогрессивных норм, разрешающих, к примеру, заниматься адвокатской деятельностью лицам, получившим образование за рубежом и иностранным правозащитникам. Документ также расширяет права адвокатов, предоставляя им возможность изымать вещи и документы, необходимые для построения качественной защиты клиента, устанавливает четкие сроки реагирования на адвокатский запрос и вводит административную ответственность за их несоблюдение. Впрочем, все эти и другие полезные новации не могут скрыть главной цели предложенной властью реформы - установить жесткий контроль над правозащитной сферой, позволяющий держать адвокатов в узде под страхом отлучения от профессии, и открыть новый источник доходов не только для казны, но и для основных кураторов этой сферы.

В случае утверждения законопроекта в нынешнем его виде желающим заняться правозащитной деятельностью придется пройти через сито созданных в будущем советов адвокатов региона.

"Помимо сдачи квалификационного экзамена претендентам необходимо будет пройти стажировку, руководителя которой назначит совет адвокатов региона. Такая стажировка должна подтвердить готовность лица самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью. Для чего вводится это требование - непонятно. Ведь кандидат в адвокаты и без того должен иметь как минимум двухлетний опыт работы в области права и сдать квалификационный экзамен. Нельзя допустить, чтобы субъективное мнение руководителя стажировки кардинально влияло на то, сможет ли лицо заниматься адвокатской деятельностью. Такой подход только способствует коррупции", - считает Владимир Терещенко, партнер Международной юридической фирмы "Вернер и партнеры". К слову, в подвешенном состоянии окажутся и уже практикующие специалисты. "Так, ст. 14 и 15 законопроекта легализируют деятельность только адвокатских бюро и объединений, а также прописывают весьма расплывчатый порядок их регистрации. А где юридические фирмы или бюро, адвокатские кабинеты, что делать адвокатам, которые работают в юридических фирмах и т.п.? Проводить перерегистрацию своих компаний? На эти вопросы документ не дает ответа", - говорит Андрей Чернышенко, заместитель директора ЮФ "Можаев и партнеры". Массовая перерегистрация - вполне реальный вариант развития событий. Тем более что президентский законопроект оговаривает создание единого реестра адвокатов, что само по себе означает тотальную ревизию рынка. Правоведы не сомневаются: даже если сама процедура официально будет бесплатной, без традиционных для таких случаев аргументов вряд ли удастся обойтись.

Новый дисциплинарный колхоз

Неприятно удивило юристов и другое новшество, предусматривающее добровольно-принудительное членство в профессиональном объединении. Согласно ст. 45 законопроекта с момента регистрации негосударственной некоммерческой организации - Национальной ассоциации адвокатов Украины, ее членами автоматически становятся все лица, имеющие свидетельства на право осуществления адвокатской деятельности. И дело даже не в том, что новое объединение придется содержать (как, впрочем, и новосозданные квалификационно-дисциплинарные комиссии, региональные советы адвокатов, Совет адвокатуры Украины, Высшую ревизионную комиссию адвокатуры, члены которых будут получать вознаграждение за счет средств от сдачи квалификационных экзаменов, взносов адвокатов, физических и юридических лиц и других, не запрещенных законом источников). Национальная ассоциация может стать весьма действенным механизмом поддержания "порядка" и стройности рядов отечественных правозащитников. То, что государство сможет оказывать влияние на адвокатов, не вызывает сомнений. "Ст. 36 предоставляет право обращаться с жалобой на поведение адвоката всем, кому стали известны факты нарушения им профессиональной этики. Что, в свою очередь, чревато дисциплинарными взысканиями. Причем вынесенное решение может быть обжаловано в суде не только попавшим под раздачу адвокатом, но и лицом, которое инициировало обращение (ст. 42). В этом случае суд может и усилить наказание (в том числе даже лишить права на адвокатскую деятельность). Иными словами, государство через суды сможет контролировать "неудобных" адвокатов", - допускает Александр Минин, старший партнер "КМ Партнеры".

Привлечь же адвокатов к дисциплинарной ответственности и вовсе не составит особого труда, учитывая, что законопроект не стесняясь, вмешивается практически во все сферы деятельности правозащитников, вплоть до регламентации договорных отношений с клиентом и размера гонорара.

"Более того, проектом предлагается ряд ограничений, которые впоследствии могут негативно отразиться на защищенности и самостоятельности адвоката: невозможность занимать позицию, противоположную воле клиента (кроме самооговора клиента) и даже запрет отказываться от предоставления помощи, кроме установленных законом случаев (а они-то как раз и не установлены). Настораживает и то, что адвокатская тайна (документы и информация) должна быть раскрыта по письменному заявлению клиента, что может использоваться государственными органами для получения от адвоката конфиденциальной информации", - дополняет Алексей Гришко, адвокат адвокатской фирмы "Грамацкий и партнеры".

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮК "Алексеев, Боярчуков и партнеры"

Проектом не регулируется очень важный вопрос: является ли адвокатская деятельность предпринимательством. Относительно адвокатских бюро и объединений указывается, что они относятся к юридическим лицам, без упоминания об их прибыльности/неприбыльности. Таким образом, самостоятельно практикующий адвокат обязан облагать свои доходы по ставке 15(17)% и уплатить единый социальный взнос в размере 34,7% от дохода. Тогда как обычный юрист, имеющий статус "упрощенца", уплатит налог со своего дохода максимум по ставке 5%. В связи с этим возникает вопрос: является ли выгодным для юриста получение свидетельства о праве занятия адвокатской деятельностью? Такая ситуация затрагивает и интересы потребителей юридических услуг. Ведь адвокат, заплатив налог в размере половины своего дохода, естественно отобразит эти затраты на стоимости предоставляемых услуг.

Татьяна СМЕТАНИНА

Комментарии №19, 11-17 мая 2012

Eintragung des Eigentumsrechts für das unvollendetes Bauobjekt - Mythos oder Realität?

unfinished_building

Im Leben von jedem Mensch kommt das Moment, wenn das Wohnungsproblem in den Vordergrund kommt. Fertig gebaute Wohnung zu kaufen, kann sich nicht jeder leisten, und viele Menschen entscheiden sich, ihr Geld in Bauprozess zu investieren (also, das Recht zu kaufen, die Wohnung nach dem Vollenden der Bauarbeiten ins Eigentum zu bekommen). Diese Variante verschiebt zwar Moment des Einzuges in eigene Wohnung, ist aber finanziell günstiger, da der Wert der Immobilie bei der Errichtung eines Zauns rund um die Baustelle und der Fundamentierung viel niedriger ist als die "Quadratmeter" im schon in Betrieb genommenen Haus.

Das Wesen der Investierung in den Wohnungsbau ist ganz klar - der Käufer ist verpflichtet, zu einer bestimmten Zeit den vollen Preis des Wohnobjektes zu zahlen, und der Bauführer – innerhalb einer bestimmten Zeitspanne die Wohnung in Besitz des Käufers zu übertragen. Alles ist einfach und auf den ersten Blick zuverlässig. Das Leben trägt aber einige Korrekturen ein: sei es der bösgläubiger Bauführer,  wirtschaftliche Krise im Land. Die letzte ist zum Wort immer schuldig, wenn man dahinter die übliche Fahrlässigkeit bei der Gestaltung des Bauvertrages, sowie rechtliche Fehler verstecken will. Aber auch bei finanziellen Schwierigkeiten kann der Bauführer trotz nicht nur auf seine Verpflichtungen verzichten, deren Erfüllung aber vorübergehend einfrieren lassen. Bauprozess kann bis zum Eintreten  besserer Zeit gestoppt werden, das Leben aber bleibt nicht auf der Stelle stehen - der Käufer will die Wohnung, für die das Geld bezahlt wurde, bekommen und nutzen. Unter Rücksicht auf solche Risiken, entsteht für den Käufer ein  Bedarf, dessen Eigentum – unvollendetes Bauobjekt zu schützen. In der Frage der Anerkennung der Eigentumsrechte auf die Objekte der unvollendete Bau wird uns helfen die Anwältin der internationalen Anwaltskanzlei ""Werner Law Firm"" Olga Bragina.

"In den meisten Fällen liegt das Problem in der Tatsache, dass die Bauobjekte nicht als Immobilien betrachtet sind, weil diese Objekte noch nicht in Betrieb genommen ist", - erklärt die Anwältin Olga Bragina. Unter dem Zivilgesetzbuch kann die jeweilige Person vor dem Abschluss der Bauarbeiten nur als Eigentümer der Materialien, Geräte etc., die im Prozess der Konstruktion verwendet wurden, anerkannt werden. Aber gleichzeitig besagt Zivilgesetzbuch, dass das unvollendete Bauobjekt (Absatz 4 der Verordnung zur Notarwesen) nach der Registrierung des Eigentumsrechts an das Objekt zum Gegenstand der zivilen Rechtsverhältnisse als Immobilie werden darf.

Entsteht die Frage - wie man das Eigentum an das Bauobjekt anerkennen lassen kann, um über eigenes Eigentum zu verfügen? Wie soll das Eigentumsrecht in den entsprechenden Behörden eingetragen werden? Natürlich durch das Gericht. Gericht kann auf den Antrag der interessierten Partei das Eigentumsrecht an das unvollendete Bauobjekt als Immobilie anerkennen, wenn die Bauarbeiten meistens abgeschlossen sind. Darüber hinaus bietet die Verordnung des Justizministeriums einen Mechanismus für die Eintragung des Eigentumsrechts  für unvollendete Bauobjekte von zuständigen Behörden an.

Aber Olga Bragina wies darauf hin, dass die Rechtsprechung in diesen Fällen zweideutig ist. In den meisten Fällen berücksichtigt das Gericht nicht die Regeln, die es gestatten, das Eigentumsrecht an das unvollendete Bauobjekt anzuerkennen und einzutragen. Die Gerichte argumentieren in diesem Fall ihre Position so, dass nach der allgemeinen Regel, das Eigentumsrecht an den neu gebauten Immobilien nur dann entsteht, wenn solche Immobilie im Bau abgeschlossen ist und in Betrieb genommen ist.

"Im Grunde genommen, verstößt ein solches Urteil gegen das Grundgesetz der Ukraine, dementsprechend hat jeder das Recht auf Besitz, Nutzung und Verfügung über das Eigentum" - sagt Olga Bragina. Rechtsanwälte der Internationale juristische Firma "Werner und Partner" weisen in solchen Situationen auf das Schreiben des Justizministeriums in Bezug auf die Eintragung des Eigentumsrechts für unvollendete Bauobjekte vom 10.05.2006 hin, wo eine vollständige Liste der Unterlagen festgelegt ist, die für die Eintragung des Eigentumsrechts notwendig sind. Aber es gibt noch ein anderes Problem - nicht immer haben die tatsächlichen Eigentümer des unvollendeten Bauobjektes alle notwendigen Dokumente. "Auf jeden Fall soll man nicht aufgeben - sagt Olga Bragina. - Bei schwierigen Fragen, die Sie selbst nicht lösen können, wenden Sie sich an kompetente Anwälte, die Ihnen helfen. Ein Anwalt hilft Ihnen, den richtigen Klageantrag Anerkennung der Eigentumsrechten an dem Bauobjekt an das Gericht vorzubereiten, die notwendigen Beweise zu sammeln und ein unabhängiges Baugutachten über den Grad der Fertigkeit von dem Bauobjekt zu bestellen. Sol das Gericht Ihr Eigentumsrecht fürs unvollendete Bau anerkennen, wird Ihr Eigentum mehr geschützt. Nachdem Sie Ihr Eigentumsrecht in der zuständigen Behörde eingetragen haben, können Sie über ihr Eigentum in vollem Umfang verfügen».

Wir hoffen, dass die in diesem Beitrag von Anwältin der Juristischen Firma „"Werner Law Firm"“ Olga Bragina erörterten rechtlichen Informationen, Ihnen helfen, Ihre Interessen beim Bauinvestieren  zu sichern und die richtige Lösung zu finden, wenn Ihre Wohnung “fast fertig ist“ und trotzdem nicht in Betrieb genommen ist und nicht zum Einziehen zugelassen ist.