Електронна та роздрібна торгівля

Роздрібна і дрібнооптова торгівля кардинально змінилася за останні 10 років. На цьому ринку тепер домінують потужні торгові мережі з багатим асортиментом продукції. У найближчі кілька років їх частка на цьому ринку перевищить 50%. В даний час в Україні успішно функціонують відомі міжнародні торгові мережі, нарощують потужності і вітчизняні. З поступовим поліпшенням економічної ситуації в країні сфера роздрібної та дрібнооптової торгівлі стає все більш привабливою для вітчизняних та міжнародних інвесторів.

Електронна торгівля надзвичайно динамічно розвивається. Вона охопила практично всі сфери бізнесу, оскільки через Інтернет можна придбати практично все - від автомобілів і комп'ютерів до консалтингових та юридичних послуг. Саме таким чином здійснюється більше 1% всіх роздрібно-торгових операцій в Україні. Враховуючи, що в європейських країнах на електронну торгівлю припадає від 15% до 30% від загальної кількості роздрібно-торгових операцій, потенціал цього ринку в Україні виглядає досить переконливо.

"ЮФ Вернер" готова допомогти вам на цих перспективних ринках шляхом надання наступних послуг:

  • розробка комплексу договорів, що використовуються суб'єктами торгівлі у господарській діяльності, зокрема, договорів поставок (в т.ч. зовнішньоекономічних), франчайзингових / ліцензійних угод, договорів, що регулюють трудові відносини з найманими працівниками (трудові договори, угоди, контракти, колективні трудові договори ), договорів послуг тощо;
  • консультування з питань оптимізації оподаткування торговельних операцій;
  • юридичний супровід отримання дозволів, ліцензій, патентів тощо;
  • консультування з питань дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів, а також законодавства, що регулює здійснення торговельної діяльності;
  • консультування з питань дотримання митних правил при імпорті продукції в Україні;
  • розробка та підготовка всього комплексу внутрішньої юридичної документації, юридичне оформлення відкриття Інтернет-магазинів;
  • консультування з юридичних питань здійснення електронної торгівлі, зокрема, щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів і прав інтелектуальної власності;
  • представництво інтересів при врегулюванні спірних питань у адміністративному та судовому порядку.