Нововведення НБУ щодо отримання готівки

nbu news

Національний банк України своїм листом № 25-0004/31760 від 13.04.2016 р. рекомендував українським банкам ретельніше здійснювати моніторинг фінансових операцій з отримання коштів у готівковій формі. Зокрема, при найменшій підозрі у нецільовому використанні перерахованих коштів, українським банкам рекомендовано заморозити рух грошей по рахунках і блокувати отримання коштів у готівковій формі за допомогою банкоматів або через касу у відділенні банку. 

Така рекомендація перш за все, пов`язана із занепокоєнням Національного банку України масштабністю фінансових операцій із отримання клієнтами банків готівкових коштів у значних розмірах за допомогою платіжних карток. Національний банк України наголошує, що зазначені факти можуть свідчити про високий ризик використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів.

Слід зазначити, що згідно із ч. 1 ст. 48 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банкам забороняється здійснювати ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346 визначено ознаки, наявність яких є підставою для висновку Національного банку України про провадження банком ризикової діяльності.

Так, на думку Національного банку України, ознаками здійснення банками ризикової діяльності може бути:

 • отримання фізичними особами з декількох карткових рахунків готівкових коштів, що надійшли на такі рахунки від юридичних осіб як поворотна фінансова допомога;
 • надходження коштів на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «під звіт» з рахунків декількох юридичних осіб. При цьому, перерахована сума коштів на картковий рахунок кожної фізичної особи надходить у сумі, що не перевищує 150 тисяч грн. Проте загальна сума надходжень протягом 1 дня на рахунок однієї фізичної особи перевищує вищезазначену суму грошових коштів.

Зважаючи на рекомендації Національного банку України, викладені у листі від 13.04.2016 р. № 25-0004/31760, можна зробити висновок, що українським банкам рекомендовано не тільки приділяти більше уваги здійсненню належних заходів щодо вивчення суті діяльності клієнтів, а й аналізувати їх фінансовий стан та мету проведення клієнтами фінансових операцій.

Також звертаємо увагу на те, що під особливим наглядом Національного банку України перебуватимуть наступні суб'єкти господарювання:

 • період діяльності яких не перевищує одного року з дня їх державної реєстрації;
 • статутний капітал яких не перевищує 1000 грн.,
 • в яких одна особа є засновником та одночасно керівником та/або бухгалтером, інші співробітники суб'єкта господарювання, крім керівника, відсутні;
 • перед відкриттям рахунку в банку в яких відбулась зміна власників;
 • кошти, що отримуються такими юридичними особами готівкою або перераховуються іншій особі з подальшим отриманням готівки, надходять на рахунок (рахунки) такого суб'єкта господарювання від значної кількості контрагентів з різними призначеннями платежів;
 • кошти яких регулярно (практично щоденно) надходять на карткові рахунки та в той же або наступний операційний день отримуються з рахунку в готівковій формі;
 • щодо яких згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень щодо клієнтів або їх контрагентів здійснюється кримінальне провадження тощо.

Наведені приклади не є вичерпними. Тому, банки будуть здійснювати моніторинг фінансових операцій й щодо осіб, які не включені до вищенаведеного переліку.

Аналізуючи ст.ст. 10 та 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» можна зробити висновок, що рекомендації Національного банку України прямо кореспондуються із нормами чинного законодавства України. Згідно вищезазначених норм встановлено, що у разі, якщо суб’єкт господарювання підпадає під вищезазначений перелік ознак, українські банки мають право:

 • зупинити здійснення фінансової операції, яка містить ознаки ризикової діяльності або відмовитись від її здійснення взагалі;
 • відмовитись від підтримання ділових відносин.

ЮФ Вернер поділилась своїм досвідом супроводження зовнішньоекономічної діяльності

exportПредставники ЮФ Вернер взяли участь в семінарі з питань організації експорту товарів з України, міжнародній торгівлі, який проводився Клубом експортерів України.

В ході проведення заходу юристи нашої команди поділилися з присутніми підприємцями своїм досвідом в сфері супроводження експорту товарів, зокрема укладання зовнішньоекономічних контрактів з партнерами і отриманні дозвільних документів, необхідних при експорті товарів; отримали новий досвід пов'язаний з практичними аспектами організації експорту товарів, міжнародної торгівлі.

Костянтин Сулима, керуючий партнер ЮФ Вернер: «За даними Державної служби статистики України на ринок Європейського Союзу припадає понад 34 % експорту українських товарів. Угода про Зону вільної торгівлі України з ЄС, яка вступила в силу з 1 січня 2016 року, відкрила для України привабливі можливості виходу на зовнішні ринки в ході ведення бізнесу. Безсумнівно, українські підприємці очікують, що процес інтеграції українського ринку в ринки ЄС, створить такі ж умови для торгівлі між Україною та ЄС, які в даний час введені в зоні ЄС. На практиці, експортери України стикаються з рядом проблем, пов'язаних з отриманням дозвільних документів, проведенням переговорів з потенційними партнерами, взаємодією з митними органами і т.д. На нашу думку, завдання юридичного бізнесу в цій сфері значно ширші ніж просто юридичний супровід зовнішньоекономічних контрактів. Сьогоднішні реалії вимагають комплексного підходу до вирішення питань поставлених клієнтом, з залученням спеціалістів з суміжних сфер бізнесу». 

ЮФ Вернер виступає партнером V Всеукраїнського форуму ААУ з цивільного права та процесу «КИЇВСЬКА ВЕСНА»

форумЮридична фірма Вернер виступила партнером V Всеукраїнського форуму ААУ з цивільного права та процесу «КИЇВСЬКА ВЕСНА», який відбудеться 18 березня 2016 року.

Організаторами Форуму заплановано обговорити з учасниками заходу питання, що виникають під час представництва інтересів своїх клієнтів у цивільних та господарських справах, запровадження нових підходів в реалізації сторонами своїх процесуальних прав.

На нашу думку, обмін досвідом між професійними учасниками ринку юридичних послуг, представниками судової влади України в подібному форматі є ефективним способом вдосконалення правової системи України.

Запрошуємо ознайомитись з більш докладною програмою Форума. Зареєструватися для участі у Форумі можна >>ТУТ<<

До зустрічі на форумі!

форум