Конкурентне право

Конкурентне право займає одну з ключових позицій в шкалі успішності бізнесу. Зараз конкурентне законодавство зазнає істотних змін  завдяки інтеграції економіки країни у світову економічну систему. Не менш важливим також є і активне реформування цієї сфери державою. Вищесказане робить конкурентне право часто складним і внутрішньо суперечливим.

Досвід "ЮФ Вернер" щодо відстоювання інтересів клієнтів дозволяє запропонувати наступні послуги в галузі конкурентного права:

 • консультування з питань дотримання державою вимог конкурентного законодавства при наданні державної допомоги (субсидій, дотацій, субвенцій та інше);
 • консультування та представництво інтересів клієнтів у зв'язку з їх участю в процедурах державних закупівель;
 • представництво в судових спорах щодо укладання державних контрактів, антиконкурентних дій державних органів;
 • консультування з питань виконання вимог законодавства щодо зловживання монопольним становищем на ринку;
 • представництво інтересів клієнтів при проведенні антимонопольними органами розслідувань випадків зловживання монопольним становищем на ринку;
 • консультування з питань, пов'язаних із дотриманням вимог законодавства про боротьбу із недобросовісною конкуренцією;
 • представництво інтересів клієнтів при проведенні антимонопольними органами розслідувань випадків недобросовісної конкуренції;
 • консультування з питань правового регулювання здійснення економічної концентрації;
 • аналіз і структурування угод з метою мінімізації ризиків порушення законодавства, яке регулює проведення економічної концентрації;
 • консультування, підготовка необхідних документів та юридичний супровід отримання попереднього ув'язнення та/або дозволу антимонопольних органів на концентрацію;
 • консультування з питань дотримання вимог законодавства щодо узгоджених дій.

Реалізовані проекти

Консультування щодо захисту інтересів європейській компанії від недобросовісної конкуренції

ЮФ Вернер надала європейської компанії консультацію щодо процедури захисту інтересів компанії внаслідок неправомірних дій суб`єктів господарювання, що можуть бути кваліфіковані як недобросовісна конкуренція.

Юристами було проаналізовано діяльність конкурентів європейської компанії на українському ринку та надано правовий висновок щодо ймовірних порушень антиконкурентного законодавства.

Заснування асоціації підприємств у сфері високих технологій, отримання попереднього висновку Антимонопольного комітету України щодо відсутності необхідності дозволу на узгоджені дії при створенні об'єднання юридичних осіб

Нами був здійснений проект установи та запуску діяльності господарської асоціації - договірного об'єднання юридичних осіб. У ході реалізації проекту був розроблений повний пакет статутних документів асоціації, внутрішній кодекс поведінки членів асоціації, а також були створені комітети та інші робочі органи асоціації, підготовлені та затверджені документи, що регулюють їх діяльність.

Крім того, було забезпечено отримання всіх необхідних дозволів, включаючи попередній висновок Антимонопольного комітету України щодо відсутності необхідності отримання дозволу на узгоджені дії.