Корпоративне право

Навряд чи можна уявити сучасну економіку без її основних учасників – комерційних і некомерційних товариств, організацій, установ. Питання корпоративного права, що пов’язані із створенням, функціонуванням та припиненням юридичних осіб, відносяться до сфери традиційно посиленого інтересу держави як головного регулятора економічних процесів. Особливого значення набуває корпоративне право на тлі глобалізованої економіки, яка причиняє прискорення динаміки процесів злиття та поглинань юридичних осіб, реструктуризації та трансформації галузей або навіть цілих національних економік. Відповідно, посилюється роль корпоративного права як інструменту регулювання та структурування ділової активності, створення нових та реструктуризації існуючих економічних проектів.

В умовах все більшого зростання ролі корпорацій у світовій економіці, корпоративне право стає найважливішим інструментом не тільки для збереження бізнесу, але і для його динамічного розвитку. Економіка все більше відкриває як нові можливості, так і несе певні ризики.

Практика корпоративного права "Юридична фірма Вернер" об’єднує спеціалістів, що мають глибоке розуміння корпоративного права та напрацьовані форми та методи побудови, реструктуризації та завершення бізнес-проектів, які спираються на широкий правовий інструментарій. Застосовуючи багатий досвід спеціалістів практики корпоративного права, забезпечуючи тісну взаємодію із суміжними практиками (зокрема, конкурентного та податкового права), "Юридична фірма Вернер" пропонує вітчизняним та іноземним клієнтам комплексний підхід до вироблення та побудови оптимальної організаційної структури бізнесу, його правової захищеності та виваженості з фінансово-податкової точки зору.

Наш досвід дозволить довести до успішного завершення будь-який бізнес-проект, а також допоможе у побудові оптимальної організаційної структури компанії в цілому. Використовуючи напрацювання із суміжних галузей конкурентного та податкового права, ми допоможемо юридично правильно побудувати роботу вашої корпорації.

Звертаючись до нас, клієнти "Юридична фірма Вернер" отримують послуги, зокрема, по таких напрямках:

  • консультування щодо, юридичний супровід та структурування проектів щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб;
  • розробка та юридичний супровід підписання засновницьких договорів, статутів, положень про органи юридичної особи;
  • консультування щодо та юридичний супровід підготовки та проведення зборів акціонерів, зборів учасників;
  • консультування щодо та юридичний супровід отримання ліцензій, дозволів для здійснення юридичними особами окремих видів діяльності, а також забезпечення дотримання інших спеціальних регуляторних вимог щодо юридичних осіб в окремих галузях (банки, страхові компанії, інші фінансові установи, професійні учасники ринку цінних паперів тощо);
  • планування комплексних проектів злиття та поглинань, консультування щодо та юридичний супровід реалізації таких проектів, розробка та супровід угод стосовно придбання та продажу акцій, часток у статутному капіталі, угод між акціонерами;
  • консультування щодо, юридичний супровід та структурування проектів стосовно здійснення прямих іноземних інвестицій, створення та функціонування спільних підприємств в Україні;
  • проведення юридичного аудиту господарських товариств та інших юридичних осіб;
  • консультування щодо та юридичний супровід врегулювання корпоративних спорів, судове представництво.

"Юридична фірма Вернер" завжди рада запропонувати свої послуги вітчизняним та іноземним клієнтам, що прагнуть побудувати ефективну та безпечну юридичну модель організації свого бізнесу в Україні.

Реалізовані проекти

Консультування виробника промислового обладнання в процесі реорганізації структури власності компанії

ЮФ Вернер виступила консультантом українського представництва всесвітньо відомого виробника промислового обладнання в процесі реорганізації структури власності компанії.

В рамках проекту також було надано правовий висновок щодо необхідності дотримання спеціальних регуляторних вимог процедури залучення та повернення іноземних інвестицій, структурування угоди купівлі-продажу корпоративних прав щодо найбільш економічно вигідного механізму зміни структури власності.

Реєстрація інвестицій одного з найбільших німецьких виробників сільськогосподарської техніки

Один з найбільших німецьких виробників сільськогосподарської техніки, який здійснює розвиток своєї діяльності на українському ринку, прийняв рішення здійснити реєстрацію інвестицій, здійснених ним в українську економіку. Цей намір виник у зв'язку з необхідністю забезпечення пільг і правового захисту свого бізнесу. Із запитом щодо реалізації даного проекту німецька компанія звернулася до ЮФ «Вернер і партнери».

У процесі роботи над даним проектом, а саме при оформленні майнової інвестиції, виникли певні труднощі, пов'язані з набранням чинності з 1 червня 2012 нового митного кодексу. Наслідком введення в дію цього кодексу стала невідповідність між деякими налагодженими звичними схемами роботи державних органів та новими вимогами митного законодавства.

Так, у трикутнику «митниця - податкова - держадміністрація», які задіяні в процесі реєстрації інвестицій, поки ще відсутні рішення щодо нових механізмів співпраці в рамках змінених правил законодавства.

Юристами нашої фірми було здійснено повний правовий супровід проекту на всіх етапах, розроблені та запропоновані шляхи реалізації даного проекту з урахуванням нових змінених обставин і сучасних вимог закону, а також створена необхідна документація.

Результатом роботи юристів ЮФ «Вернер і партнери» стало своєчасне і успішне завершення проекту по реєстрації іноземних інвестицій.

Супровід зміни менеджменту дочірньої української компанії великого німецького машинобудівного концерну

Ми здійснили комплексну підтримку зміни менеджменту української компанії, що є дочірньою компанією великого міжнародного машинобудівного концерну. При цьому була забезпечена підготовка та проведення загальних зборів учасників, підготовлено пакет корпоративних документів

Заснування асоціації підприємств у сфері високих технологій, отримання попереднього висновку Антимонопольного комітету України щодо відсутності необхідності дозволу на узгоджені дії при створенні об'єднання юридичних осіб

Нами був здійснений проект заснування та запуску діяльності господарської асоціації - договірного об'єднання юридичних осіб. У ході реалізації проекту був розроблений повний пакет статутних документів асоціації, внутрішній кодекс поведінки членів асоціації, а також були створені комітети та інші робочі органи асоціації, підготовлені та затверджені документи, що регулюють їх діяльність.

Крім того, було забезпечено отримання всіх необхідних дозволів, включаючи попередній висновок Антимонопольного комітету України щодо відсутності необхідності отримання дозволу на узгоджені дії.

Установа і супровід діяльності підприємства з іноземними інвестиціями

Нами була здійснена комплексна підтримка входження на український ринок міжнародної компанії в сфері електронної комерції. У ході реалізації проекту була проведена операція з придбання частки у цільовій компанії міжнародним інвестором, що включала узгодження та забезпечення дотримання вимог українського та німецького корпоративного законодавства.