Право інтелектуальної власності

Сьогодні в комерційній діяльності вітчизняних та іноземних підприємств все більше застосування знаходять торгові марки, комп'ютерні програми, промислові зразки, винаходи, корисні моделі - об'єкти права інтелектуальної власності. Створення об'єктів права інтелектуальної власності потребує значних інтелектуальних і матеріально-фінансових вкладень, а тому все більш вагомими стають питання охорони і юридичного захисту прав власників об'єктів права інтелектуальної власності.

"ЮФ Вернер" пропонує клієнтам весь спектр юридичних послуг у сфері права інтелектуальної власності - від проведення інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності компаній до ефективного захисту порушених прав в адміністративному та судовому порядку.

У галузі права інтелектуальної власності ми готові допомогти в таких аспектах:

 • Проведення юридичного аудиту прав інтелектуальної власності;
 • Консультування, юридичний супровід підготовки та укладання ліцензійних угод, договорів про передачу прав інтелектуальної власності, договорів комерційної концесії (франчайзингових угод), договорів замовлення на створення об'єктів права інтелектуальної власності та інших;
 • Підготовка колективних та індивідуальних трудових договорів в частині, яка регулює питання розподілу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створених у порядку виконання трудових / посадових обов'язків;
 • Консультування з питань оподаткування операцій з об'єктами права інтелектуальної власності;
 • Проведення інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності, які перебувають у власності / користуванні компаній, розробка стратегії та визначення оптимальних способів їх правової охорони та захисту;
 • Проведення експертної оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності;
 • Консультування з питань реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності;
 • Підготовка, подача і супровід заявок на реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, корисних моделей);
 • Підтримка, продовження і припинення дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг, а також патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 • Підготовка та подання документів на реєстрацію доменних імен;
 • Реєстрація авторських майнових прав інтелектуальної власності;
 • Адміністративний та судовий захист від недобросовісної конкуренції.

Реалізовані проекти

Захищено інтереси німецької компанії у зв`язку із попередньою відмовою в реєстрації знаків для товарів та послуг на території України

ЮФ Вернер успішно представила інтереси німецької компанії в процесі подання мотивованої відповіді на користь міжнародної реєстрації знаків для товарів та послуг на території України.

Українським інститутом інтелектуальної власності було прийнято до уваги аргументи заявника щодо відсутності ймовірності схожості до ступеня змішування між знаками для товарів та послуг, які можуть співіснувати самостійно та довели, що загальне враження від знаків для товарів та послуг у споживачів різне, завдяки чому територія правової охорони поширилась на Україну. 

Запровадження використання комерційної таємниці в господарській діяльності великого українського агропромислового холдингу

За доручення одного з лідерів української агропромисловості, "ЮФ Вернер" було розроблено схему структурування взаємозв’язків учасників холдингової групи шляхом запровадження у господарську діяльність комерційної таємниці, що належить компанії-нерезиденту.

В рамках проекту нашими юристами було розроблено схему структурування оподаткування в декількох юрисдикціях, проекти відповідних зовнішньо-економічних договорів. Окрім того, були підготовлені проекти внутрішніх корпоративних документів, що регулюють відносини в сфері використання комерційної таємниці учасниками холдингу.

Представництво інтересів компанії-нерезидента, всесвітньо відомого виробника промислового обладнання у судовому спорі стосовно припинення несанкціонованого («сірого») імпорту обладнання товару на територію України

ЮФ Вернер успешно были представлены интересы компании производителя промышленного оборудования в споре о предотвращении так называемого «серого» или «параллельного» импорта товара на территорию Украины. Суть спора состояла в том, что импортер пытался ввезти на территорию Украины без разрешения производителя и в обход официального дистрибьютора товар, тем самым нарушая маркетинговую и сбытовую стратегию производителя. При этом, в ввозимом товаре использовался зарегистрированный знак для товаров и услуг, правовая охрана которого распространяется на территорию Украины.

Требования нашего доверителя были удовлетворены судом в полном объеме, импортеру было запрещено ввозить на территорию Украины товар.

Успішне внесення торговельних марок до митного реєстру

ЮФ Вернер успішно супроводжувала прискорене внесення знаків для товарів і послуг до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Даний проект був реалізований в рамках стратегії протидії "сірому" імпорту в інтересах великого німецького виробника промислового обладнання. Використання митних інструментів сприяння у захисті прав інтелектуальної власності дозволить манданту більш повно захистити ринок від неавторизованої продукції.

Експрес-реєстрація 5 знаків для товарів і послуг для німецької компанії, що працює в Україні

У великої німецької торгової компанії, що працює в Україну, виникла термінова необхідність реєстрації словесних торгових марок для отримання відповідних доменних імен в зоні. ua.  Враховуючи терміновість завдання, ми забезпечили одержання необхідних свідчень за 1,5 місяця.

Отримання 30 авторських свідоцтв для міжнародного виробника комп'ютерних програм

З метою захисту своїх прав під час судового розгляду в США  міжнародний  виробник потребував документів, які б доводили належність йому авторських прав на розроблені ним комп'ютерні програми.  Оскільки комп'ютерні програми створювалися  в Україну  українськими розробниками, в інтересах клієнта нами були отримані авторські свідоцтва на 30 комп'ютерних програм, що є предметів судового спору в США.

Консультування та розробка комплексу заходів щодо захисту прав і законних інтересів німецької компанії в Україні

Недобросовісний дилер німецької компанії - виробника масажного обладнання - зареєстрував  на себе в Україні торгову марку, що належить  німецькій компанії, і зажадав значної суми за передачу прав на торговельну марку німецькому виробникові.  Нами був розроблений комплекс дій, спрямованих на захист прав і законних  інтересів іноземної компанії шляхом звернення до суду з позовом про визнання  недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Консультування та судове представництво інтересів великого міжнародного виробника продуктів харчування у спорах про захист прав інтелектуальної власності та визнання недійсними патенту на промисловий зразок та свідоцтва на знак для товарів і послуг

Міжнародний виробник харчових продуктів звернувся за правовою допомогою після того, як несумлінний український контрагент зареєстрував на  себе  фірмову символіку клієнта у вигляді промислового зразка та торгової марки, а також через митну службу та правоохоронні органи почав перешкоджати роботі іноземної компанії та її дочірньому підприємству в Україну.
Нами  були  подані позови про визнання недійсними патенту на промисловий  зразок та свідоцтва на знак для товарів і послуг.
За підсумками розгляду судових справ позовні вимоги клієнта були повністю задоволені, наслідком чого стало усунення юридичних перешкод для продовження успішної роботи міжнародного виробника на території України.

 

 

 

Розробка комплексу документів, що регулюють правовідносини між іноземною компанією (роботодавцем) та працівниками в питанні розподілу прав інтелектуальної власності та захисту інформації

Юристи компанії розробили комплекс документів (колективний договір, трудовий контракт з директором, індивідуальні трудові договори, авторські договори,положення про конфіденційність та комерційну таємницю),  покликаних відрегулювати правовідносини між дочірнім підприємством іноземної компанії і її працівниками в питанні розподілу прав інтелектуальної власності та захистуінформації

Консультування найбільшого світового виробника електротехнічної продукції з питань боротьби з «сірим» імпортом

Найбільший світовий виробник електротехнічної продукції звернувся за правовою допомогою.  Компанія зазнавала матеріальні та репутаційні збитки через «сірих» дилерів, які контролювали близько 50% українського ринку по декількох категоріях, що випускається. Юристами фірми був розроблений комплексний алгоритм успішної протидії  діяльності "сірих" імпортерів,  в тому  числі  з застосуванням  юридичних механізмів захисту прав інтелектуальної власності.